KCIVU

Beskrivelse

Renseluke som passer utenpå en safe detalj.


Luken hålles på plass med fjærer som spenner mot innsiden på safe detaljen.


Dette gjeller ikke for Ø 400, den hålles på plass med eksenterlås. Luken løsnes ved å dra den rett ut, til hjelp finnes et eller to håndtak.

Dp i tabellen angir hvor mye overtrykk luken kan motstå før den løsner.


Typegodkjent i brannklasse EI 60.


En egen montasje og brannteknisk brosjyre finnes til dette produktet.


Ingen klickfunksjon.

Relaterte dokumenter

1 Programvare

  • CADvent Plug-in for MagiCAD

    CADvent Plug-in for MagiCAD gjør det mulig å skape en produksjonsmodell som kan håndtere riktige kanallengder, byggemål på kanaldetaljer, nippler, muffer, flenser, posisjoneringsnumrering og ikke minst materiallister.

Kontakt