KCU

Beskrivelse

Renseluke isolert, som passer på utsiden av en Safe detalj.

Luken holdes på plass av fjærklemmer mot innsiden av Safe-monteringen. Dette gjelder ikke for Ø 400, som holdes på plass av to eksenterlåser.

Luken løsnes ved å trekke den rett utover, og installeres på motsatt måte (gjelder ikke Ø 400). Det er ett eller to håndtak som hjelper til i prosessen.

Dp i tabellen gir det maksimale positive trykket som adkomstdøren kan stå imot når den er montert fra undersiden.

Relaterte dokumenter

1 Programvare

  • CADvent Plug-in for MagiCAD

    CADvent Plug-in for MagiCAD gjør det mulig å skape en produksjonsmodell som kan håndtere riktige kanallengder, byggemål på kanaldetaljer, nippler, muffer, flenser, posisjoneringsnumrering og ikke minst materiallister.

Kontakt