LCA

Beskrivelse

LCA er en sirkulær ventil med en frontplate uten perforering som kan brukes til både tilluft og avtrekk. LCA er egnet til horisontal tilførsel av underkjølt luft, der det er nødvendig med en høy impuls. Den kan utstyres med tilbehør av ulike typer for å oppnå optimal funksjon. LCA kan med fordel monteres i trykkfordelingsboksen MBB for å oppnå en stabil lufttilførsel til ventilen, samt mulighet for individuell innregulering.

  • Egnet både til tilluft og avtrekk
  • Passer for horisontal tilførsel av underkjølt luft
  • Høy impuls
  • Mulighet for 1-, 2- og 3-veis tilluft
  • Diskret design

1 Programvare

  • CADvent Plug-in for MagiCAD

    CADvent Plug-in for MagiCAD gjør det mulig å skape en produksjonsmodell som kan håndtere riktige kanallengder, byggemål på kanaldetaljer, nippler, muffer, flenser, posisjoneringsnumrering og ikke minst materiallister.

Kontakt