LDR

Beskrivelse

Dimensjonsforandring brukes ved overganger mellom ulike kanaldimensjoner.

Dimensjonsforandringen har skjøteprofil i begge ender, og har trapeskorrigeringer.

Målene e,f,g og h brukes kun ved alternativ 6. Negativt mål på f.eks f, angir at f er utenfor siden a.

Relaterte dokumenter

1 Programvare

  • CADvent Plug-in for MagiCAD

    CADvent Plug-in for MagiCAD gjør det mulig å skape en produksjonsmodell som kan håndtere riktige kanallengder, byggemål på kanaldetaljer, nippler, muffer, flenser, posisjoneringsnumrering og ikke minst materiallister.