LORU

Beskrivelse

Formforandring brukes mellom rektangulær og sirkulær kanal.


Den rektangulære delen har skjøteprofil, og den sirkulære har safe pakning.

Den rektangulære anslutningen kan leveres med formforandring iht. skisser.


Målene e,f,g og h brukes kun ved alternativ 6. Negativt mål på f.eks f, angir at f er utenfor siden a.

Relaterte dokumenter

1 Programvare

  • CADvent Plug-in for MagiCAD

    CADvent Plug-in for MagiCAD gjør det mulig å skape en produksjonsmodell som kan håndtere riktige kanallengder, byggemål på kanaldetaljer, nippler, muffer, flenser, posisjoneringsnumrering og ikke minst materiallister.