LRLB

Beskrivelse

LRLB er en rektangulær lydfelle med lav byggehøyde.
Isolasjon med et overflatedeksel som kan rengjøres med en roterende børste.
LRLB oppfyller tettehetsklasse C og trykklasse 2, i henhold til EN 1507:2006.
LRLB er utstyrt med den tilhørende profiltypen RJFP.
Merk deg at valget av innvendig brannisolasjon, for å redusere det åpne området av lydfellen, fører til et høyere trykkfall.

Det finnes ingen tilgjengelig programvare for nedlasting for dette produktet

Kontakt