MB

Beskrivelse

Trykkfordelingsboks MB er en fordelingsboks for tilluft og avtrekk. Den er utformet for å oppnå stabil luftstørm til ventilen, innregulering og kontroll, samt demping av støy fra kanalsystemet. MB kan leveres med forskjellige spjeldløsninger. Boksen har små yttermål for å lette innstallasjon og håndtering.

Speld type B er et unikt lineært spjeld som kan benyttes og reguleres i hele arbeidsområdet for luftmengden (0 - 100%), noe som muliggjør innregulering med stort trykkfall og lav lydgenerering. I tillegg sikrer spjeldkonstruksjonen nøyaktige og pålitelige målinger. Spjeld type B er anvendelig både for tilluft og for avtrekk og det har en avlesbar k-faktor skala som gjør at det kan forhåndsinnstilles før endelig innregulering. Spjeld type B kan også leveres som VAV regulator i trykkfordelingsboksen type MBBV.

Spjeld type C og E er bladspjeld for henholdsvis tilluft og avtrekk. Disse benyttes med fordel i systemer hvor det ikke kreves noe spesielt høyt innreguleringstrykk.

  • Små yttermål og enkel innstallasjon.
  • Høy kapasitet og lavt lydnivå.
  • Flere alternative spjeld for forskjellige systemoppbygginger.
  • Forberedt for fremtidige systemendringer.

1 Programvare

  • CADvent Plug-in for MagiCAD

    CADvent Plug-in for MagiCAD gjør det mulig å skape en produksjonsmodell som kan håndtere riktige kanallengder, byggemål på kanaldetaljer, nippler, muffer, flenser, posisjoneringsnumrering og ikke minst materiallister.

Kontakt