Munio

Beskrivelse

Lindabs tilluftsbaffel Munio kan benyttes både for kjøling, oppvarming og ventilasjon. Den er utviklet spesielt for installasjon i nedforede himlinger med høydeforskjell, for eksempel på hotellrom, i sykehus eller i andre lokaler hvor høydeforskjeller på himlingen forekommer

Små dimensjoner , (800 x 540 x 170), stor kapasitet
Ventilasjon, kjøling og oppvarming som standard
Ikke behov for filter – vanntemperaturen er over kondenspunktet
JetCone, en innovativ måte å regulere luftmengde på
Minimalt med service og vedlikehold
Integrert i himling for beste arkitektoniske løsning
Enkel installasjon
Teleskoptilpasning mot rist i vegg (tilluftsristen)
Lav vedlikeholdskostnad
Oppfyller hygienekrav
Lavt lydnivå
Individuell regulering med eget kontrollpanel (tillegg)
Ekstra energisparende ved bruk sammen med varmepumpe og fri kjøling
Lindabs tilluftsbaffler er Eurovent-sertifiserte og testet etter EN 15116.

2 Programvare

  • CADvent Plug-in for MagiCAD

    CADvent Plug-in for MagiCAD gjør det mulig å skape en produksjonsmodell som kan håndtere riktige kanallengder, byggemål på kanaldetaljer, nippler, muffer, flenser, posisjoneringsnumrering og ikke minst materiallister.

  • TEKNOsim

    TEKNOsim Europa er programvaren som gir rask, enkel og pålitelig klimasimulering. Det er lett å bruke og gir deg klare, forståelige resultater. Du kan lett se konsekvensene av å endre ulike parametre, og du kan stole på at programvaren gir nøytrale resultater.

Kontakt