NC19

Beskrivelse

NC19 er en sirkulær ventil med individuelt justerbare dyser. Ventilen er egnet til horisontal tilførsel av underkjølt luft, hvor det er ønske om stor fleksibilitet i spredningsmønsteret. Ventilen kan også stilles inn for et vertikalt tilluftmønster, og muliggjør tilførsel av oppvarmet luft.NC19 kan med fordel monteres i trykkfordelingsboksen MBB for å oppnå en stabil lufttilførsel til ventilen, samt mulighet for individuell innregulering.

  • Justerbare spredningsmønstre
  • Ingen trykkendring for ulike spredningsmønstre
  • Egnet til horisontale eller vertikale tilluftmønstre

1 Programvare

  • CADvent Plug-in for MagiCAD

    CADvent Plug-in for MagiCAD gjør det mulig å skape en produksjonsmodell som kan håndtere riktige kanallengder, byggemål på kanaldetaljer, nippler, muffer, flenser, posisjoneringsnumrering og ikke minst materiallister.

Ventil + Kammer Tilluft (50Pa)​ ​m3/h ved 30dB (A) ​m3/h ved 35dB (A)
NS19V-160+MBB-125-160​ ​162 ​202
​NS19V-200+MBB-160-200 ​216 ​266
​NS19V-250+MBB-200-250 ​288 ​349
​NS19V-315+MBB-250-315 ​374 ​461
 

Kontakt