OTR

Beskrivelse

Kobling mellom Transfer og annet sammenkoblingssystem.

Som standard er lengden 100 mm. Hvis en bestemt lengde er nødvendig kan det angis ved bestilling. Lengden avhenger av dimensjoner og sammenkoblingssystemet. Minimumslengde er 50 mm.

Ø d :dimensjon for Transfer

Ø A :dimensjon for annet system

Ved bestilling, angi typen for det andre sammenkoblingssystemet.

Relaterte dokumenter

1 Programvare

  • CADvent Plug-in for MagiCAD

    CADvent Plug-in for MagiCAD gjør det mulig å skape en produksjonsmodell som kan håndtere riktige kanallengder, byggemål på kanaldetaljer, nippler, muffer, flenser, posisjoneringsnumrering og ikke minst materiallister.

Kontakt