PC6

Beskrivelse

PC6 er en sirkulær perforert ventil som kan brukes for både tilluft og avtrekk. Ventilen er egnet til horisontal innblåsing av underkjølt luft. Ventilen kan også benyttes til lavimpuls og er derfor godt egnet som tilluftsventil i de miljøer som stiller høye krav til luftskifter. PC6 kan med fordel monteres i trykkfordelingsboksen MBB for å oppnå en stabil lufttilførsel til ventilen, samt mulighet for individuell innregulering

  • Egnet både til tilluft og avtrekk
  • Diskret design
  • Kan brukes til tilluft med lavimpuls

1 Programvare

  • CADvent Plug-in for MagiCAD

    CADvent Plug-in for MagiCAD gjør det mulig å skape en produksjonsmodell som kan håndtere riktige kanallengder, byggemål på kanaldetaljer, nippler, muffer, flenser, posisjoneringsnumrering og ikke minst materiallister.

Kontakt