PC7

Beskrivelse

PC7 er en sirkulær ventil med perforert frontplate og integrert rotasjonsinnsats. Ventilen er godt egnet for horisontal innblåsing av høye undertemperaturer. Den integrerte rotasjonsinnsatsen sikrer optimal fordeling og høy induksjon. PC7 kan med fordel monteres i trykkfordelingsboksen MBB for å oppnå en stabil lufttilførsel til ventilen, samt mulighet for individuell innregulering.

  • Høy induksjon
  • Diskret design
  • Egnet til kjøling ved svært lave temperaturer

1 Programvare

  • CADvent Plug-in for MagiCAD

    CADvent Plug-in for MagiCAD gjør det mulig å skape en produksjonsmodell som kan håndtere riktige kanallengder, byggemål på kanaldetaljer, nippler, muffer, flenser, posisjoneringsnumrering og ikke minst materiallister.

Kontakt