PCAN

Beskrivelse

PCAN er en sirkulær ventil med perforert bunnplate. PCAN kan brukes til både tilluft og avtrekk, og er egnet for horisontal innblåsning av undertemperert luft.

PCAN kan med fordel monteres i trykkfordelingsboks type MB for å oppnå stabil lufttilførsel til ventilen, samt mulighet for individuell innregulering.

Spjeldalternativ B er et unikt lineært konspjeld som kan benyttes og innjusteres i hele måleoområdet (0-100%). Spjeldet har meget gode tekniske egenskaper, noe som gjør at et høyt trykkfall kan benyttes for innjustering uten å skape problemer med høye lydnivåer, samt at konstruksjonen av spjeldet gir korrekte og pålitelige luftmengder.

Spjeldalternativ C og E er et bladspjeld for henholdsvis tilluft og avtrekk. Disse benyttes med fordel i systemer hvor det ikke kreves noe spesielt høyt innreguleringstrykk.

  • Egnet både til tilluft og avtrekk
  • Passer for horisontal tilførsel av underkjølt luft
  • Trykkfordelingsboks med flere ulike spjeldalternativ

Relaterte dokumenter

1 Programvare

  • CADvent Plug-in for MagiCAD

    CADvent Plug-in for MagiCAD gjør det mulig å skape en produksjonsmodell som kan håndtere riktige kanallengder, byggemål på kanaldetaljer, nippler, muffer, flenser, posisjoneringsnumrering og ikke minst materiallister.

​Ventil + Kammer Tilluft (50Pa) ​m3/h ved 30dB (A) ​m3/h ved 35dB (A)
​PCAN-125+MBB-100-125 ​108 ​130
​PCAN-160+MBB-125-160 ​173 ​205
​PCAN-200+MBB-160-200 ​241 ​281
​PCAN-250+MBB-200-250 ​302 ​353
​PCAN-315+MBB-250-315 ​407 ​500
​PCAN-400+MBB-315-400 ​677 ​792
 

Kontakt