PP-82T Pipeplattform

Beskrivelse

​Pipeplattform og innfestepakker for ulike taktyper.
Leveres med løse innfestepakker.

Kontakt