Sandwich med PUR/PIR

Beskrivelse

Eksempel på en isolert bygning. Her med stålbue, takutspring og sandwichpaneler med en isolerkjerne av PUR/PIR på tak og vegger. Takpanelene ligger på takåser av Z-bjelke.

A. Stålbue
B. Z-bjelke
C. Sandwichpanel tak
D. Sandwichpanel vegg
E. Kronbjelke