RC14

Beskrivelse

RC14 er en sirkulær rotasjonsventil med fast lameller. Ventilen kan brukes for både tilluft og avtrekk. Rotasjonsmønsteret sikrer høy induksjon og en stor dynamisk spennvidde, og er derfor ideell for den horisontale tilførsel av høye undertemperaturer. RC14 kan med fordel monteres i trykkfordelingsboksen MBB for å oppnå en stabil lufttilførsel til ventilen, samt mulighet for individuell innregulering.

  • Stor dynamisk spennvidde
  • Høy induksjon
  • Egnet til kjøling ved svært lave temperaturer
  • Kan brukes for både tilluft og avtrekk.

1 Programvare

  • CADvent Plug-in for MagiCAD

    CADvent Plug-in for MagiCAD gjør det mulig å skape en produksjonsmodell som kan håndtere riktige kanallengder, byggemål på kanaldetaljer, nippler, muffer, flenser, posisjoneringsnumrering og ikke minst materiallister.

Kontakt