RC15

Beskrivelse

RC15 er en sirkulær rotasjonsventil med justerbare lameller. Ventilen kan brukes for både tilluft og avtrekk. Rotasjonsmønsteret sikrer høy induksjon og en stor dynamisk spennvidde, og er derfor ideell for den horisontale tilførsel av høye undertemperaturer. Ventilen kan også stilles inn for et vertikalt tilluftmønster, og muliggjøre tilførsel av oppvarmet luft. RC15 kan med fordel monteres i trykkfordelingsboksen MBB for å oppnå en stabil lufttilførsel til ventilen, samt mulighet for individuell innregulering.

  • Stor dynamisk spennvidde
  • Høy induksjon
  • Egnet til kjøling ved svært lave temperaturer
  • Horisontalt eller vertikalt tilluftmønster
  • Kan brukes for både tilluft og avtrekk

1 Programvare

  • CADvent Plug-in for MagiCAD

    CADvent Plug-in for MagiCAD gjør det mulig å skape en produksjonsmodell som kan håndtere riktige kanallengder, byggemål på kanaldetaljer, nippler, muffer, flenser, posisjoneringsnumrering og ikke minst materiallister.

Kontakt