RCG

Beskrivelse

RCG er en sirkulær rotasjonsventil med fast lameller. RCG er egnet til horisontal levering av av høye undertemperaturer. Rotasjonsmønsteret sikrer optimal fordeling og høy induksjon, samt en stor dynamisk spennvidde. RC14 kan med fordel monteres i trykkfordelingsboksen MBB for å oppnå en stabil lufttilførsel til ventilen, samt mulighet for individuell innregulering. RCG kan også installeres direkte i kanalen ved hjelp av traversen GRZ1, som kan leveres som tilbehør.


  • Stor dynamisk spennvidde
  • Høy induksjon
  • Egnet til kjøling ved svært lave temperaturer

1 Programvare

  • CADvent Plug-in for MagiCAD

    CADvent Plug-in for MagiCAD gjør det mulig å skape en produksjonsmodell som kan håndtere riktige kanallengder, byggemål på kanaldetaljer, nippler, muffer, flenser, posisjoneringsnumrering og ikke minst materiallister.

Kontakt