RCW

Beskrivelse

RCW er enrotasjonsventil som er spesielt egnet til lokaler med store takhøyder. Ventilen er utstyrt med justerbare blader, slik at tilluftmønsteret kan endres fra vertikalt til horisontalt. Bladinnstillingene kan justeres manuelt, eller funksjonen kan automatiseres ved hjelp av ulike typer motor. RCW med manuell bladjustering leveres som standard med en bladinnstilling på 30 °. De motoriserte modellene leveres som standard med en bladinnstilling fra 30 ° til 75 °. I motoriserte versjoner kan RCW leveres med en elektrisk av/på-motor, en modulerende motor eller en termisk aktuator, hvor tilluftmønsteret blir endret i takt med tillufttemperaturen.

  • Egnet til både kjøling og oppvarming
  • Horisontalt og vertikalt spredningsmønster
  • Høy induksjon
  • Kan leveres med en elektrisk motor
  • Kan leveres med en termisk aktuator

1 Programvare

  • CADvent Plug-in for MagiCAD

    CADvent Plug-in for MagiCAD gjør det mulig å skape en produksjonsmodell som kan håndtere riktige kanallengder, byggemål på kanaldetaljer, nippler, muffer, flenser, posisjoneringsnumrering og ikke minst materiallister.

Kontakt