SKPTR

Beskrivelse

Pneumatisk skyvespjeld for avstenging med overføringsledd

Spjeldet oppfyller kravene til tetthetsklasse 4 ved trykklasse C.

Spjeldet oppfyller kravene til tetthetsklasse C bare i helt lukket eller helt åpen stilling.

Trykkluftsylinder med montert reguleringsventil er inkludert.

Det er en egen instruksjon for montering, måling, balansering og vedlikehold av dette produktet.

Relaterte dokumenter

1 Programvare

  • CADvent Plug-in for MagiCAD

    CADvent Plug-in for MagiCAD gjør det mulig å skape en produksjonsmodell som kan håndtere riktige kanallengder, byggemål på kanaldetaljer, nippler, muffer, flenser, posisjoneringsnumrering og ikke minst materiallister.

Kontakt