Solus

Beskrivelse

Lindab Solus er spesielt designet som en kombinert HTC (High Temperature Cooling) og LTH (Low Temperature Heating) baffel. Den benytter samme temperatur til både kjøling og varme. På grunn av det tilpassede batteriet leverer Solus-baffelen en unik kjøle- og varmeeffekt per grad temperaturforskjell mellom vannkretsen og romtemperaturen. Det betyr at du får stor kapasitet ved en relativt høy arbeidstemperatur. Alt i alt kan Solus-baffelen bety veldig lave energiomkostninger til kjøling og varme, og løsningen reduserer energiforbruket til kjøling med inntil 45 %.

• Kjølebaffel med høy yteevne
• Oppnår balansert og komfortabel innetemperatur
• Reguleringen av lufttrykket skjer hurtig og enkelt
• Eurovent-sertifisert og testet i henhold til EN-15116

2 Programvare

  • CADvent Plug-in for MagiCAD

    CADvent Plug-in for MagiCAD gjør det mulig å skape en produksjonsmodell som kan håndtere riktige kanallengder, byggemål på kanaldetaljer, nippler, muffer, flenser, posisjoneringsnumrering og ikke minst materiallister.

  • TEKNOsim

    TEKNOsim Europa er programvaren som gir rask, enkel og pålitelig klimasimulering. Det er lett å bruke og gir deg klare, forståelige resultater. Du kan lett se konsekvensene av å endre ulike parametre, og du kan stole på at programvaren gir nøytrale resultater.

Kontakt

Relaterte dokumenter