TPI - Tre Plate Isolert

Beskrivelse

Eksempel på isolert hall. Her med stålbue, takutspring, yttertak LTP45 med vindsperre, treåser, kuldebrobrytere, isolering, diffusjonssperre og innvendig i taket LLP20 profil. Veggene er bygd opp på samme måte som taket, men her med LVV30 profil utvendig.