TRE19T Stigetrinn for Lindab LPA m.fl.

Beskrivelse

Stigetrinn TR E-19 T monteres på tak ved hjelp av innfestepakke I-125 T. Trinnene kobles deretter sammen ved hjelp av to skruer. Pass på at skruene får innfeste i lektene og husk neoprenskive mellom trinn og tekking.

For Lindab LPA, Elitetak.

Kontakt