TRK12T Stigetrinn for Alsvåg m.fl.

Beskrivelse

​Stigetrinn TR K-12 T monteres på tak ved hjelp av innfestepakke I-125 T. Trinnene kobles deretter sammen ved hjelp av to skruer. Pass på at skruene får innfeste i lektene og husk neoprenskive mellom trinn og tekking.

For Kami Plegel enkel krom og Alsvåg takplater.

Kontakt