TRV75T Stigetrinn for Verform m.fl.

Beskrivelse

​Stigetrinn TR V-75 T monteres på tak ved hjelp av innfestepakke I-125 T. Trinnene kobles deretter sammen ved hjelp av to skruer. Pass på at skruene får innfeste i lektene og husk neoprenskive mellom trinn og tekking.

For Verform, Permanent og Teliskatak.

Kontakt