VBA

Beskrivelse

VBA er en trykkfordelingsboks for tilluft og avtrekk beregnet for å oppnå en stabil tilstrømning til rektangulære rister eller andre typer frontplater. VBA er utrustet med innreguleringsspjeld og tykkmåleuttak. Trykkfordelingsboksen kan tilsluttes fra side, topp, eller bakkant. Innreguleringsspjeldet betjenes fra boksens forside ved hjelp av et skalert håndtak med innebygget låsefunksjon. VBA er utrustet med teleskoptilsutning for enkel montasje. Det benyttes samme frontplate og teleskop som til WB boksen.

  • Kan benyttes både til tilluft og avtrekk
  • Lett demonterbar frontplate for enkel adgang til kanal
  • Samme boks benyttes til alle fronttyper

Relaterte dokumenter

1 Programvare

  • CADvent Plug-in for MagiCAD

    CADvent Plug-in for MagiCAD gjør det mulig å skape en produksjonsmodell som kan håndtere riktige kanallengder, byggemål på kanaldetaljer, nippler, muffer, flenser, posisjoneringsnumrering og ikke minst materiallister.

Kontakt