VRA

Beskrivelse

FRA er en måleenhet med et målekors, som brukes til måling av volumstrøm i rektangulære kanaler. FRA er utstyrt med Belimo VRD3, som gir et utgangssignal som er proporsjonalt med volumstrømmen.

VRA består av en FRA måleenhet og et spjeld av DJP-typen satt sammen til en komplett regulator. VRA brukes til volumstrømregulering i rektangulære kanaler, enten for konstant volumstrøm med trinnkontroll, f.eks. kontrollert av en bryter eller klokke, eller for variabel volumstrøm, hvor volumstrømmen varierer mellom en definert minimums- og maksimumsgrense. Den aktuelle volumstrømmen blir bestemt av et kontrollsignal fra, for eksempel, Regula Combi, CTS eller annen FRA/VRA.

VRA-0 består av en regulator (Belimo VRD3) med en manuell innstilling og motor. VRA-2 er utstyrt med en regulator og motor i én enhet (Belimo NMV-D2-MP), som er programmerbar og har en MP-buss. VRA-3 består av en regulator (Belimo VRD3) med en manuell innstilling og motor med en fjærretur. Ytterligere dokumentasjon for enhetene kan bestilles fra Lindab.

Relaterte dokumenter

1 Programvare

  • CADvent Plug-in for MagiCAD

    CADvent Plug-in for MagiCAD gjør det mulig å skape en produksjonsmodell som kan håndtere riktige kanallengder, byggemål på kanaldetaljer, nippler, muffer, flenser, posisjoneringsnumrering og ikke minst materiallister.

Kontakt