XVTR30

Beskrivelse

X-stykke.

NB

For å spare plass, inneholder tabellen ved siden kun et begrenset utvalg fra vårt sortiment - X-stykkene, hvor alle dimensjoner Ød1, Ød2 and Ød3/Ød4 er like i størrelse. Andre dimensjoner kan leveres på bestilling.

I alle kombinasjoner er installasjonslengden l1 bare styrt av den største grendiameteren Ød3/Ød4. For eksempel, alle X-stykker med Ød3 = 160 og Ød4 = 200 har installasjonslengde l1 = 589 mm.

Relaterte dokumenter

1 Programvare

  • CADvent Plug-in for MagiCAD

    CADvent Plug-in for MagiCAD gjør det mulig å skape en produksjonsmodell som kan håndtere riktige kanallengder, byggemål på kanaldetaljer, nippler, muffer, flenser, posisjoneringsnumrering og ikke minst materiallister.

Kontakt