Energieffektivitet

Cyprion foreslår et verktøy for sammenligning av varmeisolasjonseffekt for å beregne tilbakebetalingsperioden ved investering i tykkere isolasjon enn den som først ble forutsatt.
 
Cyprion, i kombinasjon med en varmetapsmodul, beregner energieffektiviteten for Lindab-bygget og sammenligner automatisk resultatene med kravene i henhold til DIN-normen.