Programvarepakke Cyprion

Lindab og selskapets utbyggere bruker et patentert, integrert styringsverktøy for prissetting og design, kalt "Cyprion", fra forprosjektstadiet til overlevering.

Lindabs Haller og utbyggerne bruker et patentert integrert styringsverktøy for prissetting og design fra forprosjektstadiet til leveranse. Cyprion, Lindab Hallers spesifikke beregningsprogramvare beregner ikke bare kostnaden og vekten av bygningen, men også transportbehov, timeverk for oppføring av bygget, krantid og fundamentbelastninger, og leverer også 2D- og 3D-visninger.