LindabStructuralDesigner

LindabStructuralDesigner er et Eurokodebasert dimensjoneringsprogram for beregning av lettbjelker (C og Z), tak- og veggplater, samt lekter.

Alle Lindabs profiler i disse produktgruppene inngår i programvaren. Programmet gir beregningsresultat i brudd- og bruksgrensetilstand, og inneholder også en optimaliseringsfunksjon og muligheten til å legge inn snølommer i langs- og tversgående retning.

Last ned LindabStructuralDesigner