WALLanalyzer

Hvis du er opptatt av energiforbruk, så bør du kjenne U-verdien for yttervegg.

​I WALLanalyzer kan du legge inn ulik oppbygning av veggen og beregne U-verdien. Programvaren er basert på elementmetoden i to dimensjoner, og den er kalibrert etter fullskala forsøk og teorier utviklet i samarbeid med Lunds Tekniska Högskola. Programvaren kan også analysere forhold rundt fuktighet med kjent grensebetingelser. ​

Last ned WALLanalyzer