Klapy rewizyjne

Klapy rewizyjne

Klapy rewizyjne

Kanały wentylacyjne powinny być umieszczone w sposób, który umożliwia ich czyszczenie. Ważną kwestią jest rozmieszczenie klap rewizyjnych, wymiary kanału, metody czyszczenia, itd. Dobrą zasadą może być instalowanie rewizji przy miejscach zmiany kątów równych bądź większych niż 45°.