Środowisko

Tworzenie rozwiązań wydajnych ekologicznie o minimalnym wpływie na środowisko.

Nasze zobowiązania względem środowiska oraz dziedzictwo, które zostawiamy następnym pokoleniom od wielu lat wpływają na naszą działalność. Odpowiedzialność ta znajduje odbicie nie tylko, w naszych działaniach długo- i krótkoterminowych oraz projektach mających na celu zmniejszenie wpływu naszych procesów na środowisko. Równie ważne są oferowane przez nas produkty. Wszystko to będzie miało znaczący wpływ na to, że budynki będą bardziej energooszczędne i przyjazne dla środowiska.

Prawie wszystkie jednostki produkcyjne Lindab posiadają certyfikat jakości systemów zarządzania środowiskiem ISO 14001.