Praca w Lindab

 
 
Prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny jest czymś naturalnym dla nowoczesnych firm i współczesnych ludzi biznesu.
 Firma Lindab w pełnipopiera i od dawna stosuje takie podejście i sposób zachowania.
Wszystkie nasze działania i czyny stanowią części składowe dziedzictwa, które pozostawiamy kolejnym generacjom, dlatego też działanie w duchu prawdziwej odpowiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego niewątpliwie zwiększy nasz pozytywny wkład w tworzenie takiego dziedzictwa. Działając w taki sposób tworzymy sytuację korzystną dla wszystkich stron, w której korzyści czerpią zarówno wszyscy nasi partnerzy jak również sama firma Lindab.

Wspieranie i utrzymywanie czynników zapewniających sukces firmy Lindab jest dla nas bardzo istotne.
Zaangażowani pracownicy i duch przedsiębiorczości firmy Lindab należą do decydujących sił napędowych naszej firmy. Dla zapewnienia rozwoju firmy w przyszłości, Lindab inwestuje w rozwój szerokiego zakresu umiejętności oraz we wdrażanie kultury korporacyjnej firmy. Staramy się przyciągnąć i zatrzymać w naszej firmie oddanych i zaangażowanych pracowników ze wszystkich kategorii oraz zabezpieczyć dopływ liderów, którzy są kompetentni i zorientowani na osiąganie celów.

Kompetencja, zaangażowanie i duch przedsiębiorczości charakteryzowały pracowników firmy Lindab od samego początku jej działalności.
Ten czynnik ludzki stanowi klucz do obsługiwania i wspierania naszych klientów w optymalny sposób. Dlatego też, kontynuujemy inwestowanie
w naszych pracowników oraz w ich zdrowe i bezpieczne środowisko pracy.
Kluczowe wartości firmy Lindab, uproszczenie konstrukcji, praktyczne podejście oraz czystość i porządek, również tworzą podstawę dla kultury
przedsiębiorczości, której oddziaływanie widoczne jest w całej firmie.
Wraz ze wzrostem i rozwojem firmy Lindab, szczególnie w skali międzynarodowej, wzrosło znaczenie klarownego prezentowania
i promowania mocno zakorzenionej kultury korporacyjnej.
Szanując różnice kulturowe występujące w różnych krajach, w których działa firma Lindab, zawsze staramy się wpajać te kluczowe wartości nowym pracownikom w obrębie całej Grupy.