A1

Opis

Kratka konwekcyjna-podłogowa A1 jest wykonana z aluminium i przeznaczona do pokrywania kanałów konwekcyjnych. A1 jest zawsze dostarczana z lamelkami usytuowanymi pomiedzy dłuższymi bokami. Odległość pomiędzy lamelkami wynosi 20 mma wola przestrzeń wynosi 75%.
Kratki o szerokości do 500 mm są przeznaczone do chodzenia po nich.