DIRBU

Opis

Przepustnica DIRBU jest przeznaczona do systemów, gdzie powinna być zapewniona możliwość zwiększenia lub zmniejszenia przepływu powietrza do poziomu podstawowego. Przykładem zastosowania takich systemów są sale konferencyjne i przestrzenie publiczne.

Spełnia wymogi klasy szczelności C. DIRBU jest przeznaczona do systemów, gdzie istnieje potrzeba ustawienia dwóch przepływów powietrza.

Maksymalny i minimalny przepływ powietrza jest określany w oparciu o pomiary przepływu na króćcach pomiarowych, a położenie maksymalne i minimalne siłownika ustalane jest przy pomocy śrub nastawczych.

Produkt posiada odpowiednią instrukcję montażu, pomiaru, regulacji i konserwacji.

Ø 100–315 spełniają wymagania ciśnienia w klasie A w pozycji zamkniętej.

Czyszczenie

Pełny dostęp do kanału w celu czyszczenia uzyskuje się przy całkowitym otwarciu przepustnicy. Należy pamiętać o ponownym jej wyregulowaniu po zakończeniu czyszczenia.

Montaż

Miejsce montażu przepustnicy powinno znajdować się w odpowiedniej odległości przed oraz za przeszkodami na drodze powietrza, zgodnie z opisem na stronie DIRU i informacją dołączoną do króćców pomiarowych. Pozwoli to na uzyskanie dokładnego pomiaru przepływu.