FIHD

Opis

Wielowarstwowa wewnętrzna ścianka przewodu wzmocniona drutem spiralnym. Wewnętrzna ścianka pokryta jest izolacją z włókna szklanego. Izolację pokrywa płaszcz zewnętrzny.

Izolacja zmniejsza zyski lub straty ciepła wynikające z różnicy temperatur pomiędzy przepływającym powietrzem w kanale, a otaczającym powietrzem.

Płaszcz zewnętrzny działa jak bariera, która zapobiega kondensacji. Kondensacja może występować na zewnątrz kanału przenoszącego powietrze w niskich temperaturach otoczenia.