G20

Opis

G20 to prostokątna kratka aluminiowa ze stałymi poziomymi kierownicami. G20 jest stosowana do wywiewu powietrza i standardowo wyposażona jest w sprężyny do instalacji w skrzynkach rozprężnych typu VBA, WB lub do montażu ramek montażowych GGR. G20 może być stosowane z przepustnicą regulacyjną GAT.