KSUB

Opis

Zawór i klapa przeciwpożarowa do wywiewanego powietrza.

Jest stosowany w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się ognia i dymu do systemów kanałowych. Bezpiecznik sprężynowy zamyka zawór, gdy temperatura przekroczy
+70 °C.

Uchwyt bagnetowy do połączenia z ramką montażową VRGU, VRGL lub VRGM.

Ramka montażowa VRGL jest standardowo dostarczana z zaworem KSUB. Taki przypadek pokazany jest na przykładzie poniżej.

Jeżeli jest potrzeba zainstalowania innej ramki montażowej VRGU lub VRGM , konieczne jest podanie odpowiedniej opcji.

Produkt posiada aprobate szwedzką nr 0901. Jednostka certyfikująca to Swedcert.