MBU

Opis

Zastosowanie

Kolano pomiarowe jest przeznaczone zarówno do ustawiania jak i ciągłego pomiaru przepływu powietrza. Miernik jest montowany na stałe, należy go zatem uwzględniać już na etapie projektowym. Wybór kolana pomiarowego ma tą zaletę, że kolana często występują w instalacjach wentylacyjnych.

Produkt posiada odpowiednią instrukcję montażu, pomiaru, regulacji i konserwacji.

Konstrukcja

Kolano pomiarowe składa się z wytłaczanego i zgrzewanego kolanka 90° z uszczelką Safe oraz króćców pomiarowych po stronie wewnętrznego i zewnętrznego promienia. Z powodów montażowych, króćce pomiarowe są umieszczone asymetrycznie na linii środkowej. Każdy króciec wyposażony jest w zatyczkę uniemożliwiającą wnikanie zanieczyszczeń do instalacji. Zabezpiecza ona też przed wyciekaniem powietrza, gdy pomiary nie są wykonywane.

Urządzenie jest przystosowane do izolacji o grubości 50 mm, bez konieczności zakrywania króćców pomiarowych i tabliczki pomiarowej. Dla lepszej czytelności tabliczka może zostać odwrócona, niezależnie od sposobu montażu miernika. Może być też zdemontowana i umieszczona poza miernikiem. Jeśli wymagana jest grubsza izolacja, należy zastosować specjalną osłonę IK.

Króćce montażowe są zabezpieczone mechanicznie przez osłony, zarówno przed jak i po montażu instalacji.