RFU

Opis

Krótka redukcja niewspółosiowa z króćcem żeńskim, zapewniająca minimalne długości montażowe.

Wymiar Ød jest wymiarem zewnętrznym, mufowym pasującym na inne kształtki.