SKMTR

Previous Next

Obraz 1/2

Opis

Ręczna przepustnica odcinająca z transferowymi króćcami przyłączeniowymi

Przepustnica spełnia warunki szczelności w klasie 4.

Przepustnica spełnia warunki szczelności w klasie C jedynie w położeniu w pełni otwartym lub w pełni zamkniętym

Produkt posiada odpowiednią instrukcję montażu, pomiaru, regulacji i konserwacji.