SKPTR

Opis

Pneumatyczna przepustnica gilotynowa z transferowymi króćcami przyłączeniowymi

Przepustnica spełnia warunki szczelności w klasie 4.

Przepustnica spełnia warunki szczelności w klasie C jedynie w położeniu w pełni otwartym lub w pełni zamkniętym.

Do przepustnicy zamontowany jest cylinder pneumatyczny z zaworem regulacyjnym.

Produkt posiada odpowiednią instrukcję montażu, pomiaru, regulacji i konserwacji.