VR

Opis

VR jest kwadratową kratką do instalacji na ścianach zewnętrznych. VR jest stosowany zarówno do transportu świeżego powietrza oraz do odprowadzenia powietrza zużytego. VR jest w standardzie wyposażona w podłączenie o przekroju okrągłym z uszczelką safe.