Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

Previous Next

Obraz 1/4

Historia w skrócie:

Obiekt: Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach – Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie
Projektant: Studio Architektoniczne „Archecon”
Instalator: Integer S.A., podwykonawca instalator – ZISTECHNIKA Sp. z o.o.
Produkty: Asortyment Comfort (kratki C20, B3020, F20 wraz z przepustnicami i ramkami)

Stosowane produkty:

​Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach – Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie Galeria w Sukiennicach stanowi jeden z najpiękniejszych i najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta Krakowa. Jednak od czasu, gdy w latach 60. ubiegłego wieku przeprowadzono ostatni remont Galerii w Sukiennicach, zabytkowy obiekt osiągnął barierę technicznej sprawności.

Projekt NOWE SUKIENNICE – Remont i modernizacja Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w krakowskich Sukiennicach zrealizowany w latach 2007-2010 był jedną z największych i najważniejszych inwestycji
konserwatorskich w Polsce.

Podstawowym celem projektu była ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego poprzez remont Galerii oraz poprawa ochrony dzieł sztuki zgromadzonych w Galerii poprzez stworzenie im odpowiednich warunków przechowywania. W czasie realizacji projektu „Nowe Sukiennice” osiągnięto wszystkie zakładane cele, a efektem końcowym inwestycji stało się nowoczesne muzeum, odpowiadające standardom XXI wieku, tak w zakresie ochrony i konserwacji dzieł sztuki, jak i działalności wystawienniczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej.

Zakres prac : Instalacja nawiewno-wywiewna