Hilton

Previous Next

Obraz 1/4

Historia w skrócie:

Projekt Hilton: dostawa produktów wentylacyjnych firmy Lindab do hotelu.

Stosowane produkty:

​Dostawa kompletnego systemu kanałowego oraz nawiewników do hotelu Hilton.