Auro

Previous Next

Obraz 1/3

Historia w skrócie:

Obiekt: Auro Sp. z o.o.
Produkty: Intelwent Robert Andrzejczak
Kanały i kształtki systemu Lindab Safe oraz Lindab Safe Click, kratki stalowe do kanałów okràgłych
RGS, nawiewniki do montażu widocznego HLD, przepustnice (Ø160 ÷ Ø900 mm)

​Hala spawalnicza z wentylacją nawiewno-wywiewną o wydajności 20000 m3/h. Instalacja filtracyjno-odciągowa z miejscowymi odciągami spawalniczymi (ramiona obciągowe długości 8 m). W hali wykorzystano system wentylacji firmy Lindab, który spełnił wszystkie oczekiwania pod względem jakościowym oraz wizualnym.