Court of Apeal for Skåne i Blekinge

Previous Next

Obraz 1/5

Historia w skrócie:

Firma konsultingowa, Nordblads VVSKonstruktione, rozważała pierwitnie innyego dostawcę belek chłodzących. Zwrócono się natomiast z prośbą o alternatywną wycenę do firmy Lindab. W rezultacie otrzymano nie tylko lepszą cenę oraz rozwiązanie, ale również wsparcie i pomoc techniczną.

Sąd Apelacyjny w Skåne i Blekinge jest jednym z sześciu w całej Szwecji. Pod koniec 2006 r. Krajowa Administracja Sądowa poinformowała, że Skanska została wybrana do wybudowania nowego budynku Sądu Apelacyjnego o powierzchni 10,000 m2, który znajdzie się w pobliżu starego budynku, w samym centrum Malmö. Firma YIT została odpowiedzialna za instalację wentylacji uwzględniającą nawiewniki, belki chłodzące i przepustnice regulacyjne firmy Lindab.
 
W nowym budynku pracuje ok. 160 osób.  Dobry klimat wewnętrzny z pewnością nie jest regulowany przez EMR (En modernare rättegång), natomiast jest on bardzo ważnym czynnikiem komfortu zarówno w przypadku sądów jak i innych budynków. Oczekiwano na poprawę klimatu wewnętrznego w porównaniu do starego budynku.
 
Lindab dostarczył 180 belek chłodzących Plexus, 170 belek chłodzących Pilot, ponad 200 przepustnic regulacyjnych oraz ok. 350 nawiewników różnego rodzaju do budynku nowego Sądu Apelacyjnego.
 
Instalacja w zasadzie nie różni się w znaczący sposób od typowych obiektów biurowych, natomiast poziom dźwięku ustalony został na poziomie 35 dB(C). Krajowa Administracja Sądowa również wezwała do większej niż w typowych obiektach, kontroli poziomu dźwięku i parametrów powietrza. Jak do tej pory udało spełnić wszystkie wymagania.
 
map

COURT OF APPEAL FOR SKÅNE AND BLEKINGE

Hovrättstorget 1

211 18 Malmö

Sweden