Jitech

Previous Next

Obraz 1/6

Historia w skrócie:

Obiekt o powierzchni 16,000 m2, wyposażony w dystrybutory proszku, duże piece suszarnicze oraz proces obróbki wstępnej i mycia, stawia wysokie wymagania co do klimatu wewnętrznego zarówno w przypadku comfortu jak i perspektyw energetycznych.

Stosowane produkty:

Småland, firma inżynieryjna Jitech, zajmuje się rozwojem i produkcją kompletnych wyrobów ze stali, stali nierdzewnej oraz aluminium. W celu koordynacji i usprawnienia działalności, wybudowana została całkiem nowa lakiernia proszkowa.
 
To jeden z najbardziej elastycznych obiektów w Europie, dlatego istniały nie tylko surowe wymagania dotyczące zwiększenia jakości, przyspieszenia procesu oraz lepszej logistyki. Bardzo ważnym czynnikiem była również efektywność energetyczna.
 
Do osiągnięcia celu związanego z efektywnością energetyczną przyczyniły się nawiewniki wyporowe HLD jak również kompletny system kanałowy Lindab Safe.
 
Powietrze wentylacyjne z etapu obróbki wstępnej jest ciepłe i posiada wysoką wilgotność. Dzięki systemowi z odzyskiem ciepła, powietrze nawiewane do pomieszczeń jest ogrzewane za pomocą ciepła z recyrkulacji, które przyczynia się do redukcji zużycia energii oraz poprawy bilansu energetycznego.
 
Lindab dostarczył prawie każdy system nawiewu i wywiewu powietrza oraz nawiewniki HLD wraz z zawieszeniem.